Rehabilitacja pocovidowa w celu poprawy stanu zdrowia w wyniku powikłań post-covid

Terapeuci

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dodatkowe kursy i zebrane już doświadczenie z pacjentami postcovidowymi pozwalają Naszym terapeutom celnie diagnozować oraz odpowiednio dobierać terapię. Techniki, których używają podczas pracy umożliwiają mi osiągnięcie efektów i pożądanych rezultatów w pracy z pacjentami niezależnie od tego czy mamy do czynienia z problemem neurologicznym czy oddechowym.

Dla kogo terapia post-covidowa

DLA KOGO TERAPIA POST-COVIDOWA

Dla osób dorosłych, które doświadczyły poważnego pogorszenia stanu zdrowia, przebywały w szpitalu z rozpoznaniem infekcji COVID-19.

Dla osób, które doświadczyły bezobjawowo infekcji, a teraz odczuwają spadek formy, lęki i myśli depresyjne,a także zaczynają mieć problemy neurologiczne.

Nie mniej terapia jest przeznaczona dla pacjentów, którzy są w na tyle dobrej kondycji,że mogą samodzielnie dotrzeć do Centrum.

Problemy oddechowe

Być może brakuje tobie tlenu, szybko się męczysz? Twój organizm jest osłabiony, odczuwasz lęk, kiedy zaczynasz się dusić? Jeśli potrzebujesz wsparcia po przebytym COVID-19 i zostałeś z tym sam to w Remplus RehaFit znajdziesz terapię dla siebie.
Nauczymy Cię oddechu, poznasz czym jest trening uważności. Zwiększysz swoją pauzę kontrolną i saturację. Dowiesz się, jakie zastosować pozycje, by prawidłowo oddychać, by przestać mieć duszności. Zwiększysz dotlenienie ciała, zaczniesz oddychać mniej, a efektywniej. Zminimalizujesz poczucie lęku i panicznego oddechu. Dzięki zastosowaniu różnych technik oddychania zmniejszysz poczucie zmęczenia i „zadyszki” podczas wykonywania codziennych czynności.

Problemy neurologiczne

Powikłania pocovidowe kojarzą się głównie z zaburzeniami pracy układu oddechowego. Według badań aż 69% pacjentów, którzy przechorowali Covid 19 ma również różnego rodzaju powikłania neurologiczne. Dotyczą one ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Oprócz najczęstszej utraty węchu i smaku, która również dotyczy układu neurologicznego,

Gimnastyka post-covidowa

Gimnastyka post-covidowa koncentruje się na przywróceniu sprawności fizycznej sprzed choroby. Obejmuje ćwiczenia rozgrzewające, sprawnościowe, wzmacniające i wyciszające. Ćwiczenia te dostosowane są indywidualnie do możliwości i predyspozycji każdego klienta. Regularne wykonywanie ćwiczeń połączone z odpowiednią techniką oddychania pozwalają na sprawny i efektywny powrót do sił.

Rehabilitacja indywidualna

Każdego pacjenta traktujemy indywidualnie. Terapia dostosowana jest do obecnego stanu pacjenta i objawów jakie u niego wystąpiły po przebytej chorobie. Koncentrujemy się na początku w zależności od objawów na przywróceniu niezbędnych czynności zarówno oddechowych jak i neurologiczno-ortopedycznych, które poprawią jakość życia pacjenta.

Terapia postcovidowa – dla kogo.

  • Seniorzy
  • Osoby aktywne zawodowo i ruchowo

Dla osób dorosłych, które doświadczyły poważnego pogorszenia stanu zdrowia w związku z przebyciem infekcji COVID-19.
Dla osób, które doświadczyły bezobjawowo infekcji, a teraz odczuwają spadek formy, lęki i myśli depresyjne, a także zaczynają mieć problemy neurologiczne.

Terapia postcovidowa – dla kogo.
– Seniorzy
– Osoby aktywne zawodowo i ruchowo

Dla osób dorosłych, które doświadczyły poważnego pogorszenia stanu zdrowia w związku z przebyciem infekcji COVID-19.
Dla osób, które doświadczyły bezobjawowo infekcji, a teraz odczuwają spadek formy, lęki i myśli depresyjne, a także zaczynają mieć problemy neurologiczne.