Kinesiotaping

Plastry do kinesiotapingu mają zdolność do reedukacji systemu nerwowo-mięśniowego, dzięki czemu zmniejszają ból i łagodzą stan zapalny. Zwiększają przy tym wydajność organizmu, zapobiegając urazom i przyczyniając się do poprawy cyrkulacji, a także zdrowienia podczas powrotu organizmu do prawidłowego poziomu homeostazy.