Sklep

80,00 

-podstawowe pomiary,
-analiza postępów,
-zalecenie ewentualnych badań laboratoryjnych,
-zalecenia dietetyczne