Sklep

140,00 

-podstawowe pomiary,
-wywiad żywieniowy,
-wstępna konsultacja z pacjentem i omówienie jednostki chorobowej,
-zalecenie ewentualnych badań laboratoryjnych,
-zalecenia dietetyczne