Staw barkowy

Staw barkowy złożony jest z kilku stawów i łączy kończynę górną z tułowiem. Posiada największy zakres ruchów ze wszystkich stawów w ciele człowieka. Struktury kostne wchodzące w skład stawu barkowego: kość ramienna, łopatka, obojczyk i mostek są otoczone przez liczne więzadła, ścięgna, kaletki i mięśnie, które zapewniają stabilność i płynność wykonywanych ruchów. Tzw. stożek rotatorów, czyli grupa czterech mięśni pełni najważniejszą rolę w funkcjonowaniu stawu.

Do najczęstszych schorzeń stawu barkowego zalicza się:

  • niestabilność barku,
  • złamania w obrębie stawu,
  • uszkodzenia stożka rotatorów,
  • zespół cieśni podbarkowej,
  • zmiany zwyrodnieniowe,
  • zamrożony bark,
  • uszkodzenia obrąbka stawowego (typu SLAP).

W terapii kompleksu obręczy barkowej ważna jest diagnostyka lekarska. Dzięki przeprowadzonym testom funkcjonalnym i dokładnemu wywiadowi chorobowemu możliwe jest określenie rodzaju problemu, z którym zgłosił się pacjent i odpowiednie dobranie programu postępowania fizjoterapeutycznego.