Wyciąg trakcyjny

ZABIEGI I SPRZĘT

Wyciąg trakcyjny Poznań- Remplus RehaFit

Trakcja (wyciąg) kręgosłupa w ujęciu fizjoterapii jest to odciąganie od siebie powierzchni stawowych sąsiadujących ze sobą kręgów. Najczęściej działanie tego typu jest wykonywane rękoma fizjoterapeuty, przez co nie jest ono wystarczająco efektywne biorąc pod uwagę siłę oraz czas trakcji.
. Zabieg trakcji pozwala zlikwidować uciski wynikające między innymi z deformacji dysków, stanów zapalnych, choroby zwyrodnieniowej. Usunięcie ich prowadzi do rozluźnienia mięśni przykręgosłupowych i przerwaniu w ten sposób błędnego koła: ucisk na nerw – napięcie mięśni – ucisk na nerw itd.Wyciąg wskazany jest w leczeniu wielu różnego rodzaju urazów lędźwiowego odcinka kręgosłupa.

Polegając na wskazaniach terapeuty, z wyciągu można korzystać podczas leczenia następujących dolegliwości:

 • Zapalenie kości i stawów
 • Przepukliny jądra miażdżystego
 • Stanach nadmiernego napięcia mięśniowego
 • Stanach hypomobilnych stawów kręgosłupa
 • Ucisk korzeni nerwowych odcinka kręgosłupa

Wyciąg nie powinien być wykorzystywany podczas leczenia następujących dolegliwości:

 • Ostrych lub urazowych uszkodzeń
 • Niestabilności kręgosłupa
 • Złamań
 • Reumatoidalnego zapalenia stawów
 • Ucisku rdzenia kręgowego
 • Infekcji lub chorób zapalnych
 • Nowotworów
 • W przypadkach gdy przeciwwskazany jest ruch w danym segmencie