Dominika Stenclik

Dominika Stenclik

Dominika Stenclik

Ukończyłam studia na kierunku dietetyka na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.
Pracuje głównie z pacjentami z chorobami tarczycy, trzustki oraz zespołem metabolicznym.
Moim zamiłowaniem jest żywienie kobiet w ciąży.
Najważniejsze jest dla mnie indywidualne podejście do pacjenta i umiejętność zaplanowania
współpracy.
Poza pracą często biorę udział w konferencjach naukowych jako prelegent, słuchacz, organizator,
bądź prowadzący. Dzięki nim rozwijam się naukowo. Przykładam dużą wagę do edukacji pacjentów,
ponieważ to głównie dzięki niej osiągamy później zamierzone efekty.
Lubię dzielić się wiedzą, dlatego można mnie spotkać na różnych akcjach profilaktycznych zdrowia w
naszym mieście oraz posłuchać prowadzonych przeze mnie webinarów.