Dane do przelewu:

Dane do przelewu dostępne są u obsługi Klubu.

Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko Klubowicza, rodzaj pakietu

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu drogą mailową na adres: info@remplus.pl
W temacie maila proszę napisać: Imię i nazwisko, przelew z dnia …., nr tel. kontaktowego